Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılında İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerinde Uluslararası Cambridge Okulu olarak yetkilendirilmiştir.

1998’den bugüne uzanan 20 yıllık başarı yolculuğumuz 2011’de IB Dünya Okulu yetkilendirmesinden sonra şimdi de Cambridge ile devam ediyor.

160 ülkede toplam 10,000 okulda uygulanmakta olan Cambridge Programları İlkokulumuzda (Cambridge Primary) ve Ortaokulumuzda (Cambridge Lower Secondary) İngilizce derslerinde uygulanacaktır. Öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri Cambridge tarafından hazırlanan sınavlarla değerlendirilecektir. 

Liselerimizde “The International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)” programı uygulanacaktır. Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE)  dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikalardan biridir. Program kapsamında Cambridge müfredatı, Türkçe, İngilizce, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde uygulanacaktır.  IGCSE dersleri, bilgiyi hatırlama, tam öğrenme, sorun çözme, inisiyatif alma, eleştirel düşünme, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazanma gibi yaşam için gerekli eğitsel becerileri geliştirmesiyle tanınır.

20 Yıldır Hem Ulusal Hem Uluslararası Platformda Başarıyla Öncüyüz.