18 Kasım 2018 Pazar günü,  Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliğinde ‘’Türkiye’deki Rus Dili Haritası’’ adlı rehberin tanıtımı yapıldı. Harita Slav Dilleri Eğitimcileri ve Tercümanları Derneği Başkanı Karina Düzçimen ve Rossotrudniçestvo Türkiye temsilciliğinin girişimi ve desteği ile hazırlandı. Projenin temel amacı, Rusçanın öğretildiği eğitim kurumlarıyla ilgili bilgilerin sistemleştirilmesidir.

Türkiye’deki Rus Dili Haritası, Ankara ELT yayınevi tarafından kâr amacı güdülmeden yapılan bir çalışmadır. Rusçayı ve kültürünü öğrenmek isteyen Türk vatandaşlarına ve Türkiye’de yaşayan Ruslara bilgi vermek amacıyla yayınlanan kitabın 53. sayfasında Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları olarak bu alanda yaptığımız etkinliklere ve eğitime yer verilmiştir. Rehberin elektronik ortamda da yayınının yapılması planlanmaktadır. Bu sayede Rusçaya ve kültürüne ilgi duyan herkes için geniş çaplı bir bilgi dünyası sunulmaktadır.