7. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler Öğretmeni  Pınar Öztürk rehberliğinde TRT Yayıncılık Müzesi’ni ziyaret ettiler.  Geçmişten günümüze yayıncılıktan bir kesitin incelendiği gezimizde öğrencilerimiz değişimin yayın hayatına yansımalarını gördüler.  İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü hayatında derinden hisseden öğrencilerimiz medyanın gerçek işlevi hakkında anlayışlarını geliştirdiler.