Birimimiz; Anaokulu, İlköğretim, Özel Anadolu ve Fen Liselerine daha iyi hizmet verebilme adına velilerin,  öğrencilerin, öğretmenlerin ve personelin muhasebe ile ilgili işlemlerini yürütür.

Görev ve Tanımı:

 • Her yeni eğitim/öğretim dönemi için okul kayıt işlemlerini yapar.
 • Öğrencilerin faydalandığı eğitim ve yemek hizmetlerine ait faturaları aylık olarak keser ve ilgili kişilere ulaştırır.
 • Alacaklı – borçlu hesapların takibini yapar ve velileri bu konuyla ilgili olarak bilgilendirir.
 • Dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili işlemleri kontrol eder, faturaları keser ve konuyla ilgili olarak velileri bilgilendirir.
 • Yemek hizmetinden ayrılmak ya da faydalanmak isteyen öğrencilerimizle ilgili gerekli işlemleri yapar.
 • Velilerin banka hesaplarının kontrolünü ve gerekli görüldüğü durumlarda banka görevlileri ile iletişimi sağlar.
 • Her ay vakıf merkez muhasebede tutulan kolej hesapları ile mutabakat yapılarak düzeltmeler yapar.
 • Kayıt iptal faturalarını keser ve gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Dönem sonu işlemlerinin yapar.
 • Muhasebe programı ile ilgili aksaklıkların giderir ve bu duruma bağlı olarak düzenlemeler yapar.
 • Her yıl düzenlenen Akademik düzey belirleme sınavına ilişkin kayıt, fatura, kontrol işlemlerini gerçekleştirir.
 • Banka ekstrelerini sisteme girer ve kontrolünü yapar.
 • Velilerin adlarına açılmış olan kredili mevduat hesaplarından ilgili aylara ait tahsilatların yapılabilmesi için bankaya veri aktarımının sağlar.
 • Eski döneme ilişkin alacakların takibini yapar.
 • Vakıf merkez büroyla koordinasyon sağlar.
 • Çalışanlardan her ay düzenli olarak bordro ve puantajları için imza alınır.