Kayıt işlemleri; Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak No:15 Maltepe / ANKARA adresinde bulunan okulumuzda yapılacaktır.

A-BANKA İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
1) Kayıtlarımız esnasında, Halkbank  tahsilât bürosu ,mesai saatleri içerisinde okulumuzda hizmet verecektir.
2) Okulumuza kayıt yaptıracak velilerimize, veli adına Halkbank  Gazi Üniversitesi Kampüs şubesine bağlı hesap açılarak hesap cüzdanı verilecektir.
3) Kayıt işlemini adına hesap açılmış olan veli bizzat kendisi yaptıracaktır.
4) Yeni banka hesabı açılacak velilerimizin maaş bordrosunu getirmeleri gerekmektedir.
5) Taksitli ödemelerde ise, Halkbank tarafından yine veli adına kredili mevduat hesabı açılacaktır.

B-İNDİRİMLER
1) Eğitim ve öğretim ücretlerinde, Gazi Üniversitesi mensubu olan anne veya babanın çocuklarına uygulanan indirim oranı % 40’tır.
2) Eğitim ve öğretim ücretlerinde, Gazi Üniversitesi Mezunları çocuklarına uygulanan indirim oranı %10’dur.
3)Tüm öğrencilerimiz için 2. kardeş indirimi % 10, 3.kardeş indirimi% 15’tir.
4) Taksitli ödemelerde, ilk taksit kayıt esnasında peşin olarak alınır, diğer taksitler Temmuz ayında başlayıp dokuz ay içerisinde eşit taksitler halinde tahsil edilir.
5) Her yeni kayıt dönemi Okul Yönetiminin belirlediği tarihler arasında yapılmaktadır. Bununla ilgili duyuru internet sayfamızda yayınlanacaktır.
6) Eğitim ücretinin peşin ödenmesi halinde, yıllık %10 peşin indirimi uygulanır.
7) 9. sınıfların kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği tarihe göre yapılacaktır. Kayıt tarihi ile ilgili bilgi internet sayfamızda duyurulacaktır.

C-MUHASEBE BİRİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1) Veliye ait nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Öğrenciye ait nüfus cüzdanı fotokopisi
3) Veli adına düzenlenmiş 2016 yılına ait bir adet fatura veya ikametgah belgesi
4) Velimiz Gazi Üniversitesi mezunu ise (anne veya baba), mezun olan velinin diploma fotokopisi
5) Kayıt esnasında Halkbank aracılığı ile tahsil edilecek peşinat tutarı (Toplam eğitim ücretinin 1/10)