10 Eylül 2018 Pazartesi günü okulumuzdaki bütün çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu seminer düzenlenmiştir. Seminerde iş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü çalışanların karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için yapılması gereken çalışmalar, analizler ve yönetmelik konusunda tüm çalışanlarımıza bilgi verilmiştir.

Seminer sonunda tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme formları uygulanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanımıza ve tüm çalışanlarımıza katılımları için teşekkür ederiz.