Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Atatürk ilkelerine bağlı; ulusal ve evrensel değerlere sahip,  toplumsal sorumluluklarının bilincinde, bilimsel düşünen, öz güveni yüksek, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

     Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, İnsan kaynakları çalışanların, kurumun misyon ve vizyonunu benimsemelerini sağlayarak, kendilerini geliştirebilecekleri, yaratıcı yönlerini ortaya koyabilecekleri ve en verimli şekilde çalışabilecekleri ortamı hazırlamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilimsel gelişmelere ve kendini yenilemeye her zaman açık olan bir kurum olarak, oluşturulan ya da büyümekte olan bölümler veya iç işleyiş sırasında yapılan performans değerlendirme uçları, idari nedenler ve kişisel nedenler (askerlik, eş durumu, tayin, evlenme, il değişikliği) dolayısıyla gereksinimler doğrultusunda her yıl yılın belli dönemlerinde personel alımı gerçekleştirilmektedir.

     İnsan Kaynakları olarak, çalışanlarımızın, memnuniyeti ve iş doyumunu ön planda tutarak, performanslarını artırmaya yönelik etkinlikler planlanmak, işbirliği ve takımla çalışma anlayışını benimsemelerini sağlayacak çalışmalar yapmak ve insan kaynaklarını sürekli geliştirmek, temel hedeflerimizdir.