İnsan kaynakları birimi; kurumun vizyonu ve misyonuna uygun uzak ve yakın hedeflerini gerçekleştirebilecek nitelikli personelin işe alınmasını, yerleştirilmesini ve bundan sonraki süreçte personelle her türlü koordinasyonu sağlayan birimdir.

Görev tanımları:

 • İşletmenin ihtiyacı olan insan gücü sayısını ve niteliğini belirleyerek geleceğe yönelik insan gücüyle ilgili yönetime bilgi verir.
 • İş başvuru formlarının, kurum web sayfasında yayınlamasını sağlayarak yapılan başvuruları okul yönetime bildirir.
 • İlgili alanda personel ihtiyacı olması halinde kurumun nitelikli personel kazanmasında kuruma yardımcı olur.
 • Kurumda yeni işe başlayacak ve kurumdan ayrılacak personellerin resmi yazışmalarını yapar.
 • Kuruma alınacak yabancı personelin işe giriş işlemelerini başlatır ve gerekli kurumlarla resmi yazışmalarını yapar.
 • Kurumda çalışan tüm personelin özlük dosyalarını oluşturur.
 • Okula alınan demirbaşları barkotlayarak ilgili kişi yada kişilere zimmetler.
 • Personellerin emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini takip eder.
 • Tüm birimlerdeki yönetici, öğretmen ve çalışanlarla iletişim halinde olup bilgi alışverişi içinde bulunur.
 • Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlar yönetmeliğindeki değişikleri takip eder ve resmi prosedürü yönetmeliğe uygun hale getirir.
 • Kadro yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapar. (İş analizleri, iş sınıflandırılması, iş tanımları)
 • Kurum içi yazışmaları yapar ve yazışmaları dosyalar.
 • Çalışan personelin sorunlarına karşı duyarlılık gösterir.
 • Personel performans değerlendirme organizasyonunda yer alır.
 • Yönetimce verilen diğer görevleri yapar.