03 Eylül 2018 Pazartesi günü Cambridge Schools çalışması kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise İngilizce öğretmenlerimize J. T. REVILL tarafından eğitim verilmiştir. Eğitim sürecinde motivasyon ve çocukların derse katılımı konuları üzerinde durulmuştur.