7. Sınıflar:  Doku Çalışması

Görsel anlatım elemanları arasında önemli bir yere sahip olan, nesne ve varlıkların dış yapı özelliklerini oluşturan doku, doğadaki tüm nesnelerin iç yapılarının işlevsel özelliklerini dışa vurur. Yapay ve doğal olarak ikiye ayrılır. Öğrenciler çalışmalarında gazete kağıdını yırtıp yüzeye yapıştırarak yapay dokulu bir zemin elde etmişlerdir.

6.Sınıflar:  Suluboya ve lavi (çini mürekkebi) ile karışık teknik

Görsel sanatlar derslerinin en önemli konularından olan renk değerleri, renk karışımları ve şeffaflığın işlendiği suluboya ve lavi teknikleri ile öğrenciler renk ve renk değerleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Lavi ve suluboya teknikleri renklerin sulandırılmasıyla elde edilen, yüzeyde şeffaflık hissi bırakan ve çeşitli renk kombinasyonlarını oluşturan tekniklerdir.