Türkçe ve PDR zümreleri olarak 15 Temmuz Şehitleri anısına “Niğde Şehit Varol Tosun Ortaokulu Kütüphanesi”  için kitap kampanyası düzenlemiş ve öğrencilere kardeşlik ve minnettarlık  duyguları aşılanmıştır. Bu vesile ile 15 Temmuz Şehidi Polis Varol Tosun ve bütün şehitlerimiz yâd edilmiştir.

          Okulumuz; vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberlik şuurunu tüm öğrencilerine benimsetebilmek için gerekli etkinliklerini yapmaya devam edecektir.