5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi olan ve Anaokulu,İlkokul,Ortaokul ve Lise olmak üzere 4 ayrı öğretim kurumunu bünyesinde toplayan Kurumumuzda görev yapan personelimiz 4857 sayılı İş Kanununa tabi olup, sosyal güvenlik yönünden haklarında Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre işlem yapılmaktadır.

        Okullarımızın çalışma takvimi MEB mevzuatları doğrultusunda, öğretmenlerimizin çalışma gün ve saatleri de yine aynı şekilde MEB mevzuatı ve çalışma takvimi esas alınarak belirlenmektedir. Tam zamanlı çalışan diğer personelimizin çalışma süreleri ise ilgili yasalar uyarınca belirlenmektedir.

        Öğretmenlerimizin ücretleri yasal zorunluluklar dikkate alınarak Kurumumuzca belirlenmekte olup, bu ücretler kişilerin tahsil ve deneyimlerine göre değişebildiği gibi branşlar, girdikleri ders saatleri ve yaptıkları ders dışı çalışma sürelerine göre de değişiklik göstermektedir. Diğer personelimizin ücretleri; pozisyon, görev, yetki, sorumluluk, tahsil, deneyim vb. kriterler baz alınarak uygulanan bir sistem dahilinde belirlenmektedir.