Türk mimari örneklerine bakıldığında en ünlü ve önemli yapılardan olan Bodrum evleri tek veya iki katlı olup mutlaka beyazdır.  “Sakız Tip Ev” diye adlandırılır. Bodrum’un ünlenmesinde önemli yeri olan evler 1974 yılında koruma altına alınmıştır. Bu sayede evlerin özellikleri bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.
Öğrenciler bu bilgiler ışığında mimarlık hakkında bilgi sahibi olup evleri kendilerine göre yorumlamışlardır.