Bilgi işlem birimi, öğrenci, öğretmen ve çalışanlarının, bilgi çağı teknolojilerinden en verimli şekilde fayladalanmaları, yeni teknolojilerin okula tanıtılması, geliştirilmesinde ve kullanılmasında destek sağlanması amaçları doğrultusunda hizmet vermektedir.

Görev tanımları :

 1. Okullarımıza ait Web sayfasını yeniden düzenlemek ve gerektiği durumlarda veri ekleme ve çıkartma işlemlerini gerçekleştirmek, Web sayfasında yayınlanması öngörülen verilerin internet ortamına aktarılmasını sağlamak
 2. Okulumuza ait e-posta’ların yönetim ve kontrolünü yapmak. Velilere, personele mail yolu ile bilgi vermek.
 3. Toplu SMS programıyla personel ve velilere okulumuz hakkındaki duyuruların gönderilmesini sağlamak.
 4. Güvenlik kamera sisteminin kontrolü ve bakımını sağlamak. Görüntü kayıtlarını ilgili makama yazı karşılığı teslim etmek.
 5. PDKS(Personel Devam Kontrol Sistemi)  bakımı ve güncellenmesini sağlamak. Sisteme yeni personel kartlarını tanımlamak ayrılan personeli sistemden silmek.
 6. Kartlı geçiş yapılan yerlerde öğretmen ve personel kartlarına yetki vermek.
 7. Okullarımızda K12Net sisteminin altyapısını kurmak ve çalışır vaziyette tutmak. İlgili firma ile iletişimde olup güncelleme ve ihtiyaçları takip etmek.
 8. Okullarımızda kullanılan Kablosuz Ağ Sistemine kullanıcı tanımları yapmak, ağda meydana gelen aksaklıklara müdahale etmek.
 9. Okulumuz muhasebesinden alınan tahsilat disketin ilgili bankanın tahsilat sistemine uygun hale getirilerek bankaya gönderilmesini sağlamak.
 10. Okul içerisindeki birimlerde, bilgisayar laboratuvarlarımızda ve öğretmenlerimizin kullandığı laptop,netbook bilgisayarların bakım ve onarımını sağlayarak aktif hale getirmek.
 11. Okullarımızda çalışan programların bakımını yapmak ve kullanıcılara destek vermek.
 12. Okullarımızdan gelen bilgisayar donanım arıza ve teknik destek taleplerinde, arızanın tanımı, onarılması ile güncellenmesini sağlamak, sistemleri çalışır hale getirmek.
 13. Kullanıcıların, network temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesinde,  destek hizmetlerin yürütülmesi ve çözümlenmesini sağlamak.
 14. Microsoft lisans işlemlerinin yürüterek okulumuzdaki bilgisayar ve laptoplardaki mevcut işletim sistemleri ve diğer programlara ait güncellemeleri kurup, sorunları gidermek.
 15. Yönetimin isteği doğrultusunda okul için gerekli yazılım ve programların geliştirilmesini   sağlamak.
 16. Bilişim olanaklarını en üst seviyeye çıkarabilmek için teknolojiyi yakından takip etmek.