9. Sınıflarımız Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Eğlenerek Öğrendiler

     Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencilerimiz 2 farklı grup halinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret ettiler. İlk ziyaret 28.02.2017 Salı günü Fen Lisesi 9-A, 9-B, 9-C ve Anadolu Lisesi 9-D sınıfları ile gerçekleştirilirken, ikinci ziyaret 09.03.2017 Perşembe günü Anadolu Lisesi 9-A, 9-B ve 9-C şubelerince gerçekleştirildi.

     Tarih zümresinin düzenlediği etkinlikte öğrencilerimiz Tarih derslerinin 2. Ünitesi olan “Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar” konusunda öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı buldular. Gezi sırasında öğrencilerimize müze içerisinde eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak çalışma kağıtları dağıtıldı. Bu çalışma kağıtlarında öğrencilerden nesne bulma, nesnelerin dikkat çekici özelliklerini yazma, slogan üretme, haber metni oluşturma gibi görevleri yerine getirmeleri istendi. Öğrencilerimizin zevkle ziyaret edip, ilgi duydukları bu etkinlik sonucunda “Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapılarını ve çevre uygarlıklarla etkileşimini açıklama” hususunda önemli bir yol kat ettiklerini söyleyebiliriz.