Yabancı bir dili öğrenirken yeni kelimeler ezberlemek kuşkusuz ki öğrenme aşamasında en temel taşları oluşturmaktadır. Öğrenilen kelimelerin kalıcı olabilmesi için kelimeleri anında pratiğe dökebilme imkânına sahip olunması gerekmektedir. Biz de öğrendiklerimize paralel olarak gelecek hakkında düşünündük ve planlarımızı yaptık. Rusça dersi kapsamında gelecek ile ilgili 7.sınıf öğrencilerimizi hayal ettirmek, konuşma ve yazma gibi aktif becerilerini geliştirmek amacıyla‘’ Benim Hayallerim” adıyla Rusça olarak geleceğe dair düşüncelerini görsel proje şeklinde hazırladılar. Öğrencilerimiz, yeni öğrendikleri kelimelerle hayallerini Rusça olarak derste birbirine anlattılar. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Umarız herkesin güzel hayalleri bir gün gerçek olur.