MİSYON

Akademik başarı odaklı, kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı,  ulusal ve evrensel değerlere saygılı, lâik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; toplumsal sorumluluklarının bilincinde, bilimsel düşünen, sanata değer veren, duyarlı, hoşgörülü, adalet duygusu gelişmiş, öz güveni yüksek, yaratıcı, sorgulayan ve üretken bireyler yetiştirmek.

 

VİZYON

Mensubu olmaktan gurur duyulan, akademik başarı yanında; bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklerle adından söz ettiren, en çok tercih edilen okullar arasında yer almaktır.

 

Değerlerimiz

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olmak

Sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet duygularını önemsemek

Güvenilir olmak

Uyum ve dayanışmayı önemsemek

Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak

İleriye dönük ve yenilikçi olmak

Ulusal ve kültürel miras ve değerlere sahip çıkmak