Okulumuz 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrendikleri Anadolu’da yaşamış olan medeniyetler ve özelliklerini pekiştirmek amacıyla 04.12.2018 Salı günü,  Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürüldü.

Öğrenciler Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hazırlamış oldukları gezi esnasında ve gezi sonrası etkinlikleri yaparak gezilerini tamamladılar. Yapılan gezi sayesinde öğrencilerin derste öğrendikleri fakat onlar için soyut kalan nesneleri müzede görerek somutlaştırmaları mümkün oldu. Ayrıca öğrencilerimiz, yaşadığımız coğrafya üzerinde hangi medeniyetlerin yaşadıklarını ve geride neler bıraktırdıklarını da bir kez daha hatırlama şansına sahip oldular.