Başarı denilen olgu, her bireyin yaşam algısına, hayattan beklentilerine ve kapasitesine göre değişebilen kendine özgü bir nitelik taşır. Eğitimine devam eden çocuklar bazında da başarının ölçütleri birçok anne-baba ve çocuğa göre değişkenlik göstermektedir. Her ne kadar farklı başarı tanımları olsa da bu tanımların ortak özelliği, başarının somut kazanımlı bir sonuç olarak algılanmasıdır.

Biz ise Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak başarıyı not gibi salt somut kazanımlı bir sonuç olarak değil bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bize göre çocuklarımızın akademik gelişimlerine eşlik etmesi gereken birçok özellik var ve bu özellikler sınav başarısı kadar –ve hatta daha fazla– önemli. Bunların başında, çocuklarımızın ilkeli, haklarını ve sorumluluklarını bilen, demokrasi bilincine sahip, kendini samimiyetle, dürüstçe ifade edebilen, çatışmaları uzlaşmaya ve fırsata çevirebilme becerisi ile donanmış, inovatif düşünen, yaşadıklarını anlamlandırabilme ve bu doğrultuda iletişim kurabilme yeteneği olan bir yapıya sahip olması geliyor.  Çünkü bu özellikler, çocuklarımızın gerçek hayata adaptasyonlarını ve ulaşmak istedikleri hedefe varabilme olasılığını güçlendirecek. Bu özellikler onu sadece öğrenen değil aynı zamanda üreten ve çok sonrasını tahayyül ederek tasarlayabilen, dolayısı ile makro ölçekte gelişmeye odaklanmış, kalıcı ve işlevsel niteliğe sahip bir birey olmasına yardımcı olacak. Bunu temel alarak hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.

Temel aldığımız ve eş değer önemsediğimiz bir diğer husus bilgiyi özümsemeleri ve bunu sadece sınavlarda değil yaşamın genelinde nasıl kullanabileceğini içselleştirmeleridir. Bu doğrultuda akademik müfredatımızı, ders planlarımızı, öğrenme ortamlarımızı, sınıf içi uygulamalarımızı, izleme ve değerlendirme sürecini çocuklarımızın test ve analiz ederek kanıksayabilmelerine olanak tanıyacak şekilde programlıyoruz.

Çocuklarımızın, kolejimiz tarafından yapılandırılmış kültürel ve evrensel prensip odaklı projelerle tecrübe kazanmalarına destek oluyor, böylelikle yerel, milli ve uluslararası akademik ve sosyo-duygusal unsurlarla erken dönemde tanışmalarına olanak tanıyoruz. Bu çerçevede okulumuz ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmekte.

Bilgiyi, keşfetmeye ve üretmeye temel teşkil eden akademik programlar yürütürken eş zamanlı olarak Uluslararası Bakalorya (IB) gibi yurt dışında geçerli diploma programları ile çocuklarımızın uluslararası akademik ve kişisel yetkinliklerini güçlendiriyoruz. Okulumuz, IB Dünya Okulu olmakla övünç duymakta. Bu övünçten bağımsız olarak, tüm programlarımızdaki çocuklarımızın yabancı dil gelişimlerine büyük önem veriyor ve üst düzey yeterliliği hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bir süreç olarak değerlendirdiğimiz başarımızın göstergelerinden sadece biri çocuklarımızın yerleştikleri yükseköğrenim kurumları. Takip ediyor ve onların, kazandıkları bölümlerde de Gazi’li olma ruhuyla ne denli seçkin davrandıklarını görüp gurur duyuyoruz.

Bilginin aydınlattığı ve öğrencilerimizin her türlü yüksek yararını gözeten öğretmen yüreğimizin rehberlik ettiği bu yolda attığımız adımların her geçen gün daha fazla güçleneceği aşikâr. Cumhuriyetimizin Kurucusu ve adını taşımaktan her daim gurur duyduğumuz ve duyacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinde “Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür” çocuklar yetiştirmeye devam edeceğiz.

Bilginin, deneyimin, yeniliğin, başarının ve gelişimin paylaşıldığı Liselerimize hoş geldiniz.

Dr. Şerife DEMİRCİOĞLU

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü