Çocuklar belli bir yaşa kadar soyut kavramları zihinlerinde kurgulayamazlar ve dolayısıyla bu kavramları onlara mümkün olduğunca somutlaştırarak sunmak gerekir. Onlara yeteneklerini kullanabilecekleri, hayallerinde kurguladıkları maddeleri, aygıtları yapabilecekleri bir ortam olduğunu söyleyip ve onlara yol gösteriyoruz. Hayal edip tasarladıkları ürünleri somut bir madde olarak ellerinde tutabilmek onlar için mükemmel bir deneyim olmaktadır.  Okulumuzda çocuklarımızın hayal gücünün sınırı olmadığını göstermek için 3D tasarımlar yapmaktayız. Bir problemle karşılaştığında çözüm yolunu bilmekte ve kendisi üretmektedir. Çocuklarımıza ilerde farklı yol ve yöntemler gösterip üretim potansiyellerini artırmayı amaçlamaktayız. Okulumuz Bilişim seçmeli derslerinde ve maker kursumuzda bu tür etkinlikler devam etmektedir.