Değerli Velilerim,

Değerli Öğrencilerim,

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarımızın Değerli Öğretmenleri,

Köklü bir geçmişe, tanınmış zengin bir eğitim ve kültür mirasına sahip Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulunun  öncelikli hedefi sevgiyi, saygıyı, milli ve manevi değerleri öğrencilerine aktarmaktır.

İnsanın; en değerli varlık, sevginin; en hünerli güç, bilginin; yenilmez kuvvet, emeğin; en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez görev olduğuna inanan, 90 yıllık birikimiyle Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan, tanınmış ve kendini ispatlamış kaliteli bir eğitim kurumu niteliği taşıyan Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu, yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisi ile atan donanımlı ve bilinçli bireyler yetiştirmeye devam edecektir.

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerine kazandırdığı milli ve manevi değerleriyle modern ve yenilikçi bir eğitim anlayışını sürdürmektedir. Okulumuz temel insani değerler doğrultusunda, öğrenci merkezli, uygun ve sürekli kendini yenileyen bir eğitim projesi yürütmektedir. Kurumumuz bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve öğrenim sürecine anlam katan bir okuldur. Gazi Üniversitesi Özel İlkokulu öğrenciye kendini bulma yolunda öncülük eder. Eğitim kadromuz, her öğrencimiz için ayrı bir özen ve dikkatle, öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek kaygısıyla çoklu zekâ ve farklı bilgilerin yer aldığı bir okulda “Kabul ve Mükemmeliyeti” bir araya getirir. Veliler ve biz öğretmenler, çocuklarımızın okul başarısına önem veriyor, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyor ve onlarda öğrenme arzusunu uyandıran, entelektüel bir birikimin kapılarını açan, bilinçlerini harekete geçiren, kendileri ve etraflarını çevreleyen dünya hakkındaki sorulara cevap vermelerine imkân veren modern bir eğitim anlayışının oluşması için gayret sarf ediyoruz.

Eğitim anlayışımızda, her çocuğumuzun tek bir birey olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp her birine ayrı özeni ve dikkati gösteriyoruz. Öğrenciyi yalnızca tek okul boyutuyla sınırlı kalması yerine bütün yeteneklerini değerlendirmeyi arzuluyoruz. Eğitim sürecimiz, öğrencimizi dünyaya evrensel açılımını sağlayan sorumlulukları almaya yöneltir. Eğitim anlayışımızın “Okul için değil, hayat için öğretiriz." prensibi doğrultusunda ilerlediğini sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim.

 Eğitim kadromuz; hümanist, bilimsel, kültürel, dilsel, fiziksel, ahlaki, medeni, manevi ve milli değerlerin tam ve dengeli bir biçimde öğretilmesini içeren bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, bilimselliğin önemini vurgulayan anlayışımızla öğrencilerimizi salt ezbere dayalı sistemden uzak tutarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları araştırmaya yönlendiren yöntemleri uygulamaya koymak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarla varmak istediğimiz nokta herkesin insanca gelişimine olanak sağlamaktır.

Kurumumuzda bugüne kadar üstlendiğim görevlerde, kurumsal bilinç içinde hareket etmenin ve ekip çalışmasının önemine inandım ve inanmaya devam edeceğim. Bu inançla, bana takdir edilen görevi, layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım.

 Yöneticilerimize, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize saygılarımı sunar, öğrencilerimi de sevgiyle kucaklarım .

Tuba SOYLU

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlkokulu Müdürü