Prof.Dr. Metin DAĞDEVİREN

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 

Kurucu Temsilcisi