Abdullah DESTEBAŞI

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 

Kurucu Temsilcisi