Prof.Dr. İbrahim USLAN
Gazi Üniversitesi Rektörü
Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı