Muhammed ÇİL

İdari ve Mali İşler

Okulumuzda bulunan alt idari birimleri: bilgi işlem,danışma,fotokopi,güvenlik,teknik hizmetler,insan kaynakları,muhasebe,sağlık merkezi,santral ve yardımcı personelin iş ve işlemelerini organize ederek kurumu ileri seviyelere ulaştırma adına çalışmalar yapar.

Görev tanımı:

 • Okullarımızın yıllık, dönemlik, aylık; araç, yedek parça ve sarf malzemesi satın alma stratejilerini belirler, ilgili anlaşmaları yapar, değerli evrakları alır,  kontrol ederek sürekli işlemesini sağlar.
 • İdari İşler birimine iletilen ihtiyaç taleplerinin Vakıf Müdürlüğüne iletilmesi, takibi ve onaylananların teslimini sağlar .
 • Okulumuzun verimliliğini arttırmak için, hizmet çeşitliliği vb. konularda sorun çözücü öneriler geliştirir.
 • Okulumuzun tüm teknik cihazlarını klima, donanım ve benzeri bina ve tesisatını koruyucu bakım, onarım, yenileme faaliyetlerini ve yıllık bakım sözleşmelerini, ısı, enerji kaynaklarına ait piyasa araştırması yapar.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu oluşturarak kurumda iş güvenliği ve sağlığı konusunda bilgilendirme çalışmalarını organize eder ve yürütür.
 • Personelin ihtiyaçlarını zamanında temin ederek iş sürekliliğini sağlar.
 • Personelin okulumuz vizyonuna, misyonuna, ilkelerine, genel kurallarına ve tanımlamış yönetmelik, prosedür ve talimatlara uygun şekilde hareket etmelerini, bunları özümsemelerini ve üstlendikleri görevde başarılı olmalarını sağlar.
 • Kendisine bağlı personelin mesai saatleri içindeki okula gidiş-geliş saatlerini kontrol eder.
 • Ekibinin bireysel ve mesleki gelişimi için gerekli eğitimlerin planlanmasına ve bu planın uygulanmasına aktif katkı sağlar, ekibin yetkinleşmesine öncülük eder, kendisine doğrudan bağlı kadroları gerektiğinde bizzat eğitir ve bu kadroların birbirlerini ikame edecek şekilde yetişmelerini sağlar.
 • Kendisine bağlı personellerin yıllık izinleri planlar ve denetler.
 • Kurum tarafından kendisine zimmetleşen malzemeleri ve resmi evrakları okul tarafından belirlenmiş usul ve kurallara uygun şekilde kullanır ve korur.
 • Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Günlük çalışma süresince dış görünümü ile de okul kural ve prensiplerine uyar ve kendisine bağlı personelin de kurallara uymasından sorumlu olur. Okulumuzun adını zedeleyecek hareketlere girmez. Okul ortamını etkileyecek hiçbir olumsuz davranış ve üslupta bulunmaz.